Rejestracja

Osoba towarzysząca / Accompanying person

Zakończenie rejestracji 14.11.2019 10:00

800,00 PLN

Przedstawiciel sponsora / Sponsor representative

Zakończenie rejestracji 14.11.2019 10:00

800,00 PLN

Lekarz - rejestracja od 01.10.2019 r. / Physician - registration from 01/10/2019 and on-site

Zakończenie rejestracji 14.11.2019 10:00

1 000,00 PLN

Lekarz - udział 15.11.2019 r. , rejestracja od 01.10.2019 r. / Physician -participation on 15/11/2019, registration from 01/10/2019 and on-site

Zakończenie rejestracji 14.11.2019 12:00

500,00 PLN

Lekarz - wczesna rejestracja (do 30.09.2019r.) / Physician - early registration (until 30/09/2019)

Rejestracja zakończona 30.09.2019 23:59

800,00 PLN

zakończona

Lekarz - udział 15.11.2019 r. , wczesna rejestracja (do 30.09.2019r.) / Physician - participation on 15/11/2019, early registration (until 30/09/2019) participation 1 early registration

Rejestracja zakończona 30.09.2019 23:59

400,00 PLN

zakończona

Rejestracja nie działa? Otwórz formularz w nowym oknie.

Powered by Konfeo logo